Polityka prywatności strony www.artekot.com

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Państwa o następujących kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma
ARTEKOT Dawid Kotwin,
NIP: 692-228-90-29
59-300 Lubin,
ul. Hugo Kołłątaja 6/5,
tel. 695 58 18 95,
e-mail: dawid@artekot.com

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z w/w administratorem.

Jakie dane zbieramy?

 • Adres e-mail, imię, nazwisko, telefon, nazwa firmy, adres strony internetowej, adres działalności lub zamieszkania. Dane te są zbierane, ponieważ wypełniają Państwo formularz kontaktowy (lub wysyłają do nas e-mail) i oczekują odpowiedzi na zadane pytanie lub pozostawiają komentarz oceniający współpracę z naszą firmą. Dane te są zbierane również w przypadku kiedy zlecają Państwo wykonanie projektu, do celów realizacji zlecenia (np.: wizytówka), wtedy przechowywane są także wraz z projektem graficznym. Zbierane są także do wystawienia faktury, czyli do celów rachunkowych;
 • W procesie prowadzenia statystyk odwiedzin gromadzone są dane adresów IP, lecz są one maskowane, uniemożliwiając identyfikację konkretnego adresu i osoby. W tym samym procesie gromadzone są informacje o rodzaju przeglądarki używanej przez klienta, rozdzielczości ekranu, albo w jaki sposób klient trafił na naszą stronę;
 • Serwer www na którym zainstalowana jest strona może gromadzić w tzw. logach serwerowych informacje o adresie IP z jakiego wysłano zapytanie;

Cel i podstawa przetwarzania Państwa danych

Dane klientów przetwarzane są w następujących celach:

 • Kontaktowanie się z Państwem – wypełniając formularz kontaktowy podajecie Państwo swoje dane (np.: imię, nazwisko, e-mail, telefon) i te dane trafiają na naszą skrzynkę mailową a następnie są używane do kontaktowania się z Państwem, przede wszystkim odpowiedzi na wysłane do nas zapytanie;
 • Realizacja zamówienia / projektu / zawartej umowy (jeśli taka została zawarta), lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy;
 • Świadczenie usługi wynikającej z zapytania;
 • Kontaktowanie się z Państwem w celach związanych z działaniami marketingowymi jak wysłanie oferty, poinformowanie o promocji, lub akcjach serwisowych;
 • W celach podatkowych i rachunkowych (na przykład wystawienie faktury VAT);
 • Oceny przeprowadzonej transakcji. Jeśli zdecydują się Państwo wystawić komentarz po przeprowadzonej transakcji i zostanie on opublikowany w formie w jakiej go wystawicie i z danymi jakie zdecydujecie się dobrowolnie podać;
 • Statystyki odwiedzin. Monitorujemy anonimową aktywność użytkowników naszej strony, badając ilość odwiedzających, oraz jakiego rodzaju przeglądarki, czy rozdzielczości ekranu używają a także skąd do nas trafiają. Dzieje się to za pomocą wtyczki na stronie internetowej, która automatycznie zapisuje w/w parametry w bazie danych na serwerze. Ważne jest to, że dane te są anonimowe, ponieważ usuwany jest adres IP, który jest jedynym śladem mogącym służyć celom zidentyfikowania odwiedzającego;
 • Poprzez automatyczne zapisywanie logów serwera www operatora hostingowego. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Zapisowi mogą podlegać: takie dane jak czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika, Informacje o adresie IP. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony ale mogą służyć do ich zlokalizowania za pomocą adresu IP.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. “ciasteczka”); Więcej szczegółów znajduje się poniżej w akapicie „pliki cookies”.
 • Kopia korespondencji prowadzonej z Państwem i projektów wykonanych dla Państwa są przechowywane również w kopii bezpieczeństwa na zewnętrznym nośniku danych.

Jak długo dane są przechowywane?

Przechowujemy dane na czas wykonywania usługi/kontaktowania się, oraz po jej zakończeniu do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych i/lub analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności. Czas maksymalny przechowywania danych to 10 lat od dnia zakończenia ostatniej umowy.

Dla danych potrzebnych do zawieranych umów i faktur czas ten wynosi minimum 5 lat, co wynika przede wszystkim z przepisów o rachunkowości, które nakazują przechowywać dowody księgowe przez minimum 5 lat.

Adres e-mail przechowujemy przez czas nieokreślony, przede wszystkim w celu możliwości bezproblemowego wznowienia kontaktu, a archiwum mailowe celem nawiązanie do wcześniej poczynionych ustaleń. Dane firmowe do możliwości łatwiejszego i szybszego wystawienia kolejnej faktury podczas współpracy w przyszłości.

Jakie macie Państwo prawa ?

Wszystkie dane jakie Państwo nam przekazujecie, przekazujecie dobrowolnie. Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych w dowolnym momencie. Dane będą przetwarzane do czasu odwołania udzielonej zgody.

Macie Państwo prawo do dostępu do swoich danych, edytowania ich (poprawienia), sprostowania, usunięcia, przenoszenia, lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego jakim jest Generalny Inspektor Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Chcąc zgłosić zmianę, lub odwołanie Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych, prosimy skorzystać z kontaktu mailowego podając w treści jakiej zmiany Państwo oczekujecie.

Komu udostępniamy Państwa dane?

Państwa dane udostępniane są:

 •  Podmiotom wspierającym nas w wykonaniu zlecenia/usługi, takim jak banki (np.: realizacja przelewów, zwrotów wpłat), drukarnie (np.: druk materiałów i ich wysyłka) i agencje reklamowe, firmy kurierskie (np.: wysyłka wydruku do klienta) a także firmy hostingowe (przechowywanie strony internetowej na serwerze firmy hostingowej).
 • Wybrane dane osobowe znajdują się też w portfolio firmowym na stronie www.artekot.com (w projektach wizytówek, lub ulotek).

Pliki cookies

Strona www.artekot.com zwana niżej Serwisem korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Państwa komputerze i przeznaczone są do korzystania z Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk odwiedzin strony, co m.in. umożliwia ulepszanie struktury i zawartości strony;
 • utrzymanie sesji użytkownika serwisu (w przypadku logowania osoby uprawnionej do tego), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.